Taal / Sprache  

Disclaimer

Deze site is eigendom van Henra Aanhangwagens BV. De gepresenteerde informatie is met de grootste zorg samengesteld en wordt uitsluitend ter beschikking gesteld in het kader van een algemene presentatie van Henra Aanhangwagens BV op het World Wide Web (WWW). Een en ander wordt beschermd door het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Ingebouwde hypertext links naar WWW-pagina’s van derden worden niet door Henra Aanhangwagens BV onderhouden. Henra Aanhangwagens BV accepteert mitsdien geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, volledigheid, duidelijkheid en/of relevantie van die pagina’s.

Door de bezoeker van deze site, noch door derden, kan ooit enig recht of enige aanspraak aan dit bezoek en/of de op deze site gepresenteerde informatie ontleend worden. Een bezoek aan de site, en/of het downloaden en/of opslaan van informatie hiervan, doet geen enkele rechtsverhouding, hoe ook genaamd, met Henra Aanhangwagens BV en/of diens medewerkers ontstaan.

Henra Aanhangwagens BV attendeert erop dat emailverkeer niet per definitie als vertrouwelijke informatie wordt behandeld, tenzij tussen Henra Aanhangwagens BV en de verzender reeds een leverancier - klantrelatie bestaat en/of Henra Aanhangwagens BV in de gelegenheid is geweest zich ervan te vergewissen dat een behartiging van de belangen van de verzender geen tegenstrijdig belang oplevert voor de belangen van klanten van Henra Aanhangwagens BV en/of van Henra Aanhangwagens BV zelf.

Henra Aanhangwagens BV wijst iedere vorm van aansprakelijkheid voor eventuele schade, hoe ook genaamd, als gevolg van de toegang tot en/of het gebruik van de informatie op deze site en de daaraan gerelateerde webapplicaties uitdrukkelijk af.

Onze algemene voorwaarden en condities zijn ondergebracht bij de Kamer van Koophandel Den Bosch, KvK 16040240, en zijn van toepassing op al onze producten en services.

BTW nr. NL005028449B01

Klik hier voor de Metaalunievoorwaarden.